De tot una mica

CAES

Índex de Massa Corporal

L'índex de massa corporal (IMC) és un índex del pes corporal en relació amb l'alçada.
És un indicador que serveix per avaluar el risc associat a l'excés de pes o a l'infrapès.

El teu IMC és: