De tot una mica

CAES

Càlcul de risc Cardiovascular

Calcula el risc de patir una malaltía cardiovascular.

Segons el algorisme que fa servir el Institut Català de la Salut.

HOMEDONA

SINO

SINO

El teu factor de risc és: