La encajera (Vermeer van Delft) per darrera

Acabat l'any 2010

marisa